Tẩy cáu cặn dàn ngưng nhanh chóng và an toàn với B77

Tẩy cáu cặn dàn ngưng nhanh chóng và an toàn với B77

Tẩy cáu cặn dàn ngưng nhanh chóng và an toàn với B77

Tẩy cáu cặn dàn ngưng nhanh chóng và an toàn với B77

Tẩy cáu cặn dàn ngưng nhanh chóng và an toàn với B77
Tẩy cáu cặn dàn ngưng nhanh chóng và an toàn với B77
Thôn Phú An, Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi 0914333270 vu.kieu@chemmax.vn Sitemap
Góc kỹ thuật

Tẩy cáu cặn dàn ngưng bay hơi sạch đến hơn 90%

Tẩy cáu cặn và thụ động hóa bề mặt ống thép trong vòng 24 giờ

Chemshop và Chemmax giới thiệu hệ chất tẩy cáu cặn thế hệ mới B77 từ tháng 08 năm 2023.

Nền tảng hóa chất tẩy chất lượng cao cùng với nỗ lực của Team Chemshop, sự hỗ trợ và hợp chặt chẽ của Khách hàng, chúng tôi đã thực nghiệm thành công cho tẩy cáu cặn Silica và cáu tổng hợp cho Dàn ngưng bay hơi, hay Evaporative Condenser, và thụ động hóa bề mặt ống thép, rất thành công trong vòng 24 giờ thi công, trong đó, thời gian "xối" hay tuần hoàn dung dịch tẩy tối đa 18 giờ, với chiều dày lớp cáu Silica và cáu tổng hợp 1-3 mm vớ cấu trúc cáu rất chặt chẽ và không thể được loại bỏ bằng các hóa chất tẩy cáu cặn thông thường.

Tẩy cáu cặn dàn ngưng bay hơi là dịch vụ tẩy cáu cặn nhiều thử thách nhất

Chúng tôi đã thực nghiệm thành công, ở cả ba góc độ

Hiệu quả làm sạch cáu cặn đến hơn 90%

Tham khảo, chi tiết cho chương trình tẩy cáu cặn dàn ngưng bay hơi ở link này.

Thụ động hóa ngây trong thời gian tuần hoàn dung dịch tẩy

Chemshop và Chemmax đã bổ sung tính năng này cho B77, và đã thục hiện thụ động hóa bề mặt kim loại sắt thép, chi tiết chương trình, tham khảo ở link này.

Thời gian thi công chỉ 24 giờ do với 120 giờ của chương trình thông thường

Ở đây, so sánh ở cáu cặn dàn ngưng có cả thành phần Silica, và yêu cầu thụ động hóa ống thép sau khi lớp kẽm tráng bảo vệ ống đã bị loại bỏ (các á kim như Zn và Al sẽ bị hòa tna ngay khi tiếp xúc với axit, hoặc kiềm, không có chất ức chế nào có thể bảo vệ Zn và Al trong các môi trường này). Chương trình thuông thường, đối với cáu có thành phần SIlica và thụ động hóa bề mặt ống thép của dàn ngưg, phải thực hiện ba bước (so với một bước của Cleanix B77):

  1. Tẩy kiềm.
  2. Tẩy axit.
  3. Thu động hóa.

tẩy cáu cặn dàn ngưng bay hơi nhanh chóng và an toàn hơn với B77

*) Đồng thời, quy trình tẩy 01 bước của B77 sẽ tiết kiệm 67% tiêu hao nước dùng cho thi công, so với các chương trình thông thường.

Các hóa chất sử dụng

Chất tẩy cáu cặn Silica, B77-SR

Chất tẩy cáu cặn và rỉ sét, B77-RR

Chất tẩy cáu cặn vô cơ đa dụng, B77

Chất khử muối và thụ động hóa, Blasaver

Chất trung hòa, kiềm ống, Maxtreat 3006 N

Chất ức chế cáu cặn và ăn mòn, Phosphate & Zinc- based

Chemshop là chuyên trang của Chemmax, cho dịch vụ tư vấn kỹ thuật trực tuyến.

Back to Mainpage

Coppyright © 2020 . All right reserved.
Đang online: 2 | Trong ngày: 47 | Trong tháng: 1156 | Tổng truy cập: 158757
backtop