Dịch vụ - Chemshop | Online Technical Services

Dịch vụ - Chemshop | Online Technical Services

Dịch vụ - Chemshop | Online Technical Services

Dịch vụ - Chemshop | Online Technical Services

Dịch vụ - Chemshop | Online Technical Services
Dịch vụ - Chemshop | Online Technical Services
Thôn Phú An, Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi 0914333270 vu.kieu@chemmax.vn Sitemap

Dịch vụ

Dịch vụ xử lý màng RO
17:31 08-12-2023
Tổ hợp hóa chất Maxtreat. Dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp, đáp ứng nhanh. Kiểm soát tốt cáu cặn và màng nhầy sinh học trên màng RO.
Dịch vụ xử lý nước Tháp giải nhiệt
17:22 08-12-2023
Chemshop cung cấp giải pháp, hóa chất và dịch vụ xử lý nước Tháp giải nhiệt với hóa chất Maxtreat. Chi phí xử lý tiết kiệm. Kiểm soát tốt cáu...
Dịch vụ CIP màng RO
07:26 08-12-2023
Dịch vụ CIP màng RO chất lượng cao với Maxtreat. Xử lý duy trì và bảo vệ màng RO. Nhóm hóa chất CIP chuyên dụng. Chi phí xử lý tiết...
Dịch vụ xử lý nước Chiller
07:21 08-12-2023
Chemshop cung cấp gói giái pháp, hóa chất và dịch vụ xử lý nước Chiller với nhóm của chất Maxtreat của Thermax Chemical. Hiệu quả cao. Chi phí xử lý...
Dịch vụ tẩy cáu cặn Condenser
23:01 07-12-2023
Chemshop và Chemmax cung cấp giải pháp, hóa chất và dịch vụ tẩy cáu cặn SIlica cho bình ngưng, Condenser. An toàn. Hiệu quả cao. Nhanh chóng.
Dịch vụ xử lý nước lò hơi
22:40 07-12-2023
Chemshop cung cấp giải pháp, hóa chất và dịch vụ xử lý nước lò hơi hay nồi hơi chất lượng cao, trên nền tảng hóa chất Maxtreat và Maxgreen của...
Dịch vụ tẩy cáu cặn Silica
16:29 07-12-2023
Chemshop và Chemmax phát triển chất tẩy cáu cặn Silica thế hệ mới, tương thích với hệ chất tẩy cáu cặn B77. Nhanh chóng và an toàn. Làm sạch cáu...
Dịch vụ tẩy cáu cặn lò hơi
09:22 07-12-2023
Dịch vụ tẩy cáu cặn lò hơi chuyên nghiệp, nhanh chóng, an toàn. Sạch đến hơn 90% cáu cặn lò hơi với B77.
Dịch vụ tẩy cáu cặn dàn ngưng bay hơi
19:21 05-01-2024
Dịch vụ tẩy cáu cặn dàn ngưng bay hơi, hay Evaporative Condenser. Làm sạch cáu cặn đến hơn 90% một cách an toàn, nhanh chóng.
Dịch vụ tẩy rửa và kiềm lò hơi mới
19:29 05-01-2024
Dịch vụ tẩy rửa và kiềm lò hơi mới. An toàn. Thi công nhanh chóng. Hiệu quả cao.
Coppyright © 2020 . All right reserved.
Đang online: 3 | Trong ngày: 48 | Trong tháng: 1157 | Tổng truy cập: 158758
backtop